DXV: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với CTCP Vicem Hoàng Mai

HOSE - 02/02/2024 3:25:00 CH


Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với CTCP Vicem Hoàng Mai như sau:

Các tin liên quan