MWG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE - 20/02/2024 9:12:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã CK: MWG) như sau:

Các tin liên quan