PSH: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE - 12/04/2024 6:27:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã CK:PSH) như sau:

Các tin liên quan