SCS: Quyết định thay đổi niêm yết

HOSE - 12/04/2024 6:29:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã CK:SCS ) được thay đổi niêm yết như sau:

Các tin liên quan