HMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 24/04/2024 4:21:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMG của Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Hình thức trả: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền          - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/06/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – Vnsteel, số 20 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, (Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định) bắt đầu từ ngày 01/6/2024 và xuất trình CCCD/CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Các tin liên quan