HAG: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với người có liên quan và mua lại trước hạn trái phiếu

HOSE - 25/04/2024 2:05:00 CH


 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với người có liên quan và mua lại trước hạn trái phiếu như sau:

Các tin liên quan