HAG: CBTT nhận được Văn bản số 2600 của NHNN về việc nhận được Tài liệu báo cáo KQ chào bán CPRL

HOSE - 25/04/2024 3:59:00 CH


Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo nhận được Văn bản số 2600 của NHNN về việc nhận được Tài liệu báo cáo KQ chào bán CPRL như sau:

Các tin liên quan