HAG: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CPRL

HOSE - 26/04/2024 7:53:00 CH


Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CPRL như sau:

Các tin liên quan