TV2: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đăng ký góp vốn vào CTCP Điện sinh khối Bến Tre

HOSE - 02/05/2024 1:26:00 CH


Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đăng ký góp vốn vào CTCP Điện sinh khối Bến Tre như sau:

Các tin liên quan