BMP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền

HOSE - 08/05/2024 10:37:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) như sau:

Các tin liên quan