GDT: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản

HOSE - 21/05/2024 5:57:00 CH


Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản như sau:

Các tin liên quan