HAG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

HOSE - 22/05/2024 5:50:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK:HAG) như sau:

Các tin liên quan