TNH: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá viện phí của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên

HOSE - 12/06/2024 9:31:00 SA


Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá viện phí của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên như sau:

Các tin liên quan