FUEFCV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 17/06/2024

HOSE - 14/06/2024 6:21:00 CH


Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 17/06/2024 như sau:

Các tin liên quan