FUESSVFL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết

HOSE - 21/06/2024 8:00:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết như sau:

Các tin liên quan