C36: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 29/10/2021 4:32:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C36 của CTCP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/11/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 (phòng Tài chính – Kế hoạch) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/11/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký

Các tin liên quan