CMV: Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Chi nhánh Cửa hàng Phân phối hàng Tiêu dùng Hộ Phòng

HOSE - 18/01/2022 1:34:00 CH


Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau THÔNG BÁO Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Chi nhánh Cửa hàng Phân phối hàng Tiêu dùng Hộ Phòng như sau:

Các tin liên quan