VFG: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự công ty

HOSE - 19/01/2022 5:52:00 CH


Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự công ty như sau:

Các tin liên quan