SHA: Điều chỉnh số liệu trên thuyết minh BCTCHN quý 4/2021

HOSE - 09/02/2022 4:41:00 CH


Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông báo điều chỉnh số liệu trên thuyết minh BCTCHN quý 4/2021 như sau:

Các tin liên quan