CMV: Nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt

HOSE - 24/03/2022 5:38:00 CH


Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo Nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt như sau:

Các tin liên quan