PTH: Bùi Quốc Hoài - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã mua 28.900 CP

HNX - 25/03/2022 9:34:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Quốc Hoài
- Mã chứng khoán: PTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.398 CP (tỷ lệ 0,55%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Tú Oanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 61.329 CP (tỷ lệ 1,75%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 28.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 48.298 CP (tỷ lệ 1,38%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Khớp lệnh không thành công và giá cổ phiếu không như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/03/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/03/2022.

Các tin liên quan