SHA: Giải trình chênh lệch về số liệu BCTC HN và Tổng hợp năm 2021

HOSE - 31/03/2022 3:48:00 CH


Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn giải trình chênh lệch về số liệu BCTC HN và Tổng hợp năm 2021 như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan