HAF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 05/04/2022 2:11:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAF của CTCP Thực phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Nội dung cụ thể sẽ được gửi tới cổ đông trong tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
          - Địa điểm thực hiện: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Các tin liên quan