BFC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 06/04/2022 4:53:00 CH


Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Các tin liên quan