NCT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

HOSE - 08/04/2022 4:41:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

Các tin liên quan