DQC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phạm Vũ Phương Linh

HOSE - 12/04/2022 5:50:00 CH


Phạm Vũ Phương Linh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang như sau:

Các tin liên quan