CAV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

HOSE - 15/04/2022 1:28:00 CH


Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền như sau:

Các tin liên quan