BTP: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

HOSE - 15/04/2022 4:25:00 CH


 PlaCông ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

Các tin liên quan