NCT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 18/04/2022 1:39:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã CK: NCT) như sau:

Các tin liên quan