TIS: Gang thép Thái Nguyên "đắp chiếu" 6.100 tỷ đồng ở TISCO giai đoạn 2

Người đưa tin - 19/04/2022 8:30:00 SA


Hơn một nửa tài sản của Gang thép Thái Nguyên nằm ở dự án TISCO giai đoạn 2 với chi phí xây dựng dở dang gần 6.100 tỷ đồng, chủ yếu là lãi vay vốn hoá.
 
ông ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (TISCO, UpCOM:TIS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022. Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 24,2% so với cùng kỳ, đạt hơn 3.733 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn với mức 26,1% nên biên lợi nhuận giảm từ 5,2% xuống 3,7%.
 
Kỳ này, chi phí tài chính giảm 16,7% do lãi vay giảm, song doanh thu tài chính tăng 233,3% lên gần 1 tỷ đồng do công ty ghi nhận gần 731,5 triệu đồng từ chênh lệch tỉ giá. Chi phí bán hàng giảm 24,3% còn 11,2 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,5% lên 60 tỷ đồng.
 
Kết quả, doanh nghiệp gang thép này thu về hơn 29 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 34,1% so với cùng kỳ.
 
Năm nay, TISCO đặt kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 20.105 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021 song lợi nhuận lại dự kiến chỉ đạt 90 tỷ đồng, giảm mạnh 42% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, sau quý I, doanh thu đạt 18,6% còn lợi nhuận hoàn thành 41,3% kế hoạch năm.
 
 
Tại thời điểm 31/3/2022, TISCO có 11.100 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 7,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 1,5%, đạt mức 260,3 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn giảm 32,7% còn 664 tỷ đồng; hàng tồn kho gấp 1,7 lần lên hơn 2.435 tỷ đồng.
 
Phần chiếm gần 55% cơ cấu tài sản là chi phí xây dựng cơ bản dở dang với 6.098 tỷ đồng, trong đó 99,7% là chi phí cải tạo TISCO giai đoạn 2. Tổng giá trị đầu tư của dự án là 6.075 tỷ đồng.
 
Trong đó lãi vay vốn hóa là 2.788,7 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong quý I năm nay là chi phí lãi vay vốn hóa. Hiện tại, dự án đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, ban lãnh đạo TISCO cùng Tổng Công ty Thép Việt Nam đang tiếp tục đàm phán với các nhà thầu và phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan để tháo dỡ các khó khăn cho dự án.
 
Về nguồn vốn, TISCO giảm vay ngắn hạn từ 2.533 tỷ đồng xuống 2.498 tỷ đồng; giảm vay dài hạn từ 1.789 tỷ đồng xuống 1.742 tỷ đồng. Tổng nợ vay giảm 1,9%, nhưng vẫn ở mức gấp đôi vốn chủ sở hữu.
 
Hiện nay, công ty đang còn khoảng 2.200 tỷ đồng nợ gốc và lãi vay phải trả ngân hàng liên quan đến Dự án Gang thép giai đoạn 2 đã quá hạn thanh toán nhưng chưa có nguồn trả nợ.
 
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối quý I/2022 của công ty chỉ đạt vỏn vẹn 309 tỷ đồng. Gánh nặng nợ lớn là nguyên nhân khiến TISCO 10 năm liên tiếp không chia cổ tức cho cổ đông.
 
Về kế hoạch đầu tư trong năm nay, TISCO dự kiến đầu tư vào 3 dự án trong năm 2022, bao gồm dự án cải tạo mở rộng khai thác hầm lò Nam Làng Cẩm, dự án khai thác than mỡ hầm lò khu Bắc Làng Cẩm và dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng sắt khu Hòa Bình (thuộc xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). 
 
Về dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, TISCO khẳng định sẽ tiếp tục triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, các ban, bộ ngành của Tổng Công ty Thép Việt Nam. 
 

Các tin liên quan