CAV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

HOSE - 22/04/2022 1:57:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CK: CAV) như sau:

Các tin liên quan