CMF: ĐHĐCĐ Cholimex Food - Năm 2022, mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ, lãi trước thuế tăng 7%

VietNam Finance - 22/04/2022 4:32:21 CH


Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food, UPCoM: CMF) vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ). Đại hội đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 
Theo đó, năm 2021, tổng doanh thu của Cholimex Food đạt 2.513 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch, tăng trưởng 11% so với năm 2020.
 
Trong điều kiện chi phí tăng cao do duy trì sản xuất “3 tại chỗ” gần hết quý III (từ 15/7/2021 đến 30/9/2021) và tăng giá nguyên phụ liệu, bao bì, vận chuyển, lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức 232,484 tỷ đồng, đạt 101,1% kế hoạch, tăng trưởng 4,1% so với năm 2020.
 
Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 là 185,98 tỷ đồng, đạt 101,08% so với kế hoạch và tăng 4,13% so với năm 2020.
 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2021 là 21.813 đồng, năm 2020 là 20.950 đồng, tăng 863 đồng, tương đương tăng 4,12%.
 
 
ĐHCĐ Cholimex Food (CMF): Doanh thu mục tiêu năm 2022 đạt 3.000 tỷ đồng, lãi trước thuế tăng nhẹ 7% so với 2021.
 
Cholimex cho hay 2016 - 2021 là giai đoạn mang tính bản lề của công ty với kết quả tăng vượt ở các chỉ tiêu. Với mức tăng trưởng bình quân 12% năm, doanh thu năm 2020 vượt mốc 2.000 tỷ đồng đánh dấu bước ngoặt mới về quy mô phát triển của công ty. Doanh thu năm 2021 tăng trưởng 76% so với năm 2016.
 
Đặc biệt lợi nhuận trước thuế ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc ở mức bình quân 33% mỗi năm. Lợi nhuận năm 2021 tăng trưởng 266,9% so với năm 2016. Theo đó, vốn chủ sở hữu năm 2021 tăng trưởng 183,6% so với năm 2016.
 
Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 19,4% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu 250 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 7% so với năm ngoái.
 
Hội đồng quản trị Cholimex định hướng năm 2022 tập trung vào các giải pháp phát triển thị trường nội địa, xuất khẩu, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và công tác quản lý theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.
 
Theo đó, công ty xác định xây dựng chiến lược sản phẩm, thị trường tận dụng tối đa các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và cơ hội thị trường; triển khai dự án nhà máy chế biến thực phẩm CholimexFood Bến Lức dự kiến khởi công chậm nhất vào tháng 6/2022, hoàn thành và đưa vào hoạt động chậm nhất vào quý IV/2023
 

Các tin liên quan