Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

Báo Tổ quốc - 23/04/2022 8:41:02 SA


GEE, TIP, TPC, DRL, PSC, INN vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.
 
CTCP Thiết bị điện Gelex (GEE): Ngày 5/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/5/2022.
 
CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa (TIP): Ngày 29/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/5/2022. Đồng thời công ty chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 25.000 đồng/cp.
 
CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 27/6/2022.
 
CTCP Thuỷ điện – điện lực 3 (DRL): Ngày 9/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 22,73% (01 cổ phiếu nhận 2.273 đồng). Thời gian thanh toán 18/5/2022.
 
CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC): Ngày 6/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 27/5/2022.
 
CTCP Bao bì và in nông nghiệp (INN): Ngày 13/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2022.
 

Các tin liên quan