DQC: Giải trình thông tin liên quan đến việc xử lý chất thải thiếu án toàn, gây ảnh hưởng tới môi trường

HOSE - 25/04/2022 10:28:00 SA


 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo giải trình thông tin liên quan đến việc xử lý chất thải thiếu án toàn, gây ảnh hưởng tới môi trường như sau:

Các tin liên quan