INN: Lê Duy Toàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50.000 CP

HNX - 25/04/2022 2:37:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Duy Toàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: INN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 219.555 CP (tỷ lệ 1,22%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/04/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/05/2022.

Các tin liên quan