IHK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 27/04/2022 2:58:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IHK của CTCP In Hàng không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 10/06/2022 - 20/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần In hàng không, địa chỉ số 16, phố Hoàng Minh Đạo, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Tp. Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ gửi thông báo sau.

Các tin liên quan