MML: Doanh thu quý 1 lao dốc 80% nhưng nguồn thu tài chính giúp Masan MEATLife lãi gấp đôi cùng kỳ

Vietnam Daily - 28/04/2022 11:32:25 SA


Masan MEATLife ghi nhận doanh thu quý 1/2022 lao dốc nhưng lợi nhuận vẫn tăng trưởng nhờ nguồn thu khác.
 
CTCP Masan MEATLife (UPCoM: MML) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu thuần lao dốc 80% về vỏn vẹn 931 tỷ đồng. Giá vốn chiếm 875 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ còn gần 56 tỷ đồng, cũng giảm mạnh 91% so cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên chỉ còn 6% trong khi cùng kỳ tới 14%.
Theo MML, sở dĩ kỳ này doanh thu thuần giảm mạnh do cuối năm 2021, Tập đoàn đã không còn mảng thức ăn chăn nuôi. 
Tuy nhiên, kỳ này nhờ ghi nhận khoản doan thu tài chính đột biến gấp 14 lần cùng kỳ khi đạt 461 tỷ đồng. So với quý 4/2021, doanh thu hoạt động tài chính lại giảm 957 tỷ đồng do trong kỳ trước MML có ghi nhận lãi một lần từ ngừng hợp nhất một số công ty con. Việc giảm này đã được bù đắp một phần bởi thu nhập tài chính khác được ghi nhận trong quý 1/2022.
Kỳ này, các loại chi phí bán hàng và quản lý đều giảm mạnh về lần lượt còn 94 tỷ và 85 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động khác cũng bớt lỗ còn 1,3 tỷ đồng.
Do đó, MML vẫn ghi nhận lãi ròng khả quan tới 274 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

 
Được biết, năm 2022, MML đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.000-6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 500-670 tỷ đồng.
Như vậy, trong quý 1/2022, MML đã thực hiện được 18% kế hoạch doan thu tối thiểu và hơn phân nửa kế hoạch lợi nhuận tối thiểu cả năm.
Mặc dù không còn mảng thức ăn chăn nuôi nhưng tại thời điểm cuối quý 1/2022, tổng tài sản của MML vẫn tăng thêm hơn 600 tỷ lên 12.483 tỷ đồng. Trong đó tiền mặt và các khoản tương đương cũng tăng khá hơn gấp đôi lên 971 tỷ đồng; hàng tồn kho tiếp tục duy trì quanh mức 565 tỷ đồng; đầu tư vào công ty liên kết vẫn hơn 2.135 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nguồn vốn, MML đang vay nợ tài chính 4.787 tỷ đồng.
 

Các tin liên quan