CMV: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

HOSE - 29/04/2022 5:50:00 CH


Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

Các tin liên quan