CMV: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 04/05/2022 9:14:00 SA


Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo ày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Các tin liên quan