ACC: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

HOSE - 04/05/2022 5:00:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS như sau:

Các tin liên quan