SHA: Đính chính Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 04/05/2022 4:53:00 CH


Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông báo đính chính Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Các tin liên quan