SVI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 06/05/2022 4:43:00 CH


Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

Các tin liên quan