AAT: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

HOSE - 10/05/2022 11:10:00 SA


Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 như sau:

Các tin liên quan