PAC: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - Xí nghiệp Ắc quy Sài Gòn

HOSE - 11/05/2022 4:28:00 CH


Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - Xí nghiệp Ắc quy Sài Gòn như sau:

Các tin liên quan