TV2: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 18/05/2022 9:24:00 SA


Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Các tin liên quan