HAP: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT

HOSE - 18/05/2022 4:03:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT như sau:

Các tin liên quan