DRH: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Ngô Đức Sơn, Phan Tấn Đạt, Trần Hoàng Anh

HOSE - 19/05/2022 1:36:00 CH


Ngô Đức Sơn, Phan Tấn Đạt, Trần Hoàng Anh báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần DRH Holdings như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan