TLH: Lợi nhuận sau thuế tháng 4 của Thép Tiến Lên giảm 75%

Vietnam Daily - 24/05/2022 2:33:10 CH


Lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.081 tỷ đồng, tăng 18%, lợi nhuận sau thuế 115 tỷ đồng, giảm 51%.
 
Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4 với doanh thu thuần hợp nhất 285 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 29 tỷ đồng, giảm 75%.
 
Lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.081 tỷ đồng, tăng 18%, lợi nhuận sau thuế 115 tỷ đồng, giảm 51%.

 
 Nguồn: TLH
 
Công ty cho biết giảm mạnh so với mức cao cùng kỳ năm trước do hết lợi thế từ tồn kho giá thấp. Đồng thời, theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), bán hàng thép các loại tháng 4 đạt 2,4 triệu tấn, giảm 23% so với tháng trước và giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.
 
Tại thời điểm cuối quý 1/2022, Thép Tiến Lên có 2.572 tỷ đồng hàng tồn kho, chiếm gần 60% tổng tài sản và giảm 236 tỷ đồng so với đầu năm.
 

Các tin liên quan