GMH: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

HOSE - 24/05/2022 5:24:00 CH


Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022 như sau:

Các tin liên quan