LCM: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

HOSE - 25/05/2022 7:13:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/05/2022 như sau:

Các tin liên quan